Advokátní kancelář Jeseník

Mgr. Ivan Stránský

Poskytované služby

Advokátní kancelář Mgr. Ivan Stránský v Jeseníku poskytuje právní služby ve všech oborech práva, zejména pak v těchto:

§ právu občanském

§ právu obchodním

§ právu rodinném

§ právu trestním

§ právu pracovním

Kontakt

Kancelář se nalézá v prním patře naproti schodišti.

Adresa:

Advokátní kancelář Mgr. Ivan Stránský

Masarykovo nám. 151/22

790 01 Jeseník


Mobilní telefon: 736 42 30 07


E-mail: i.stransky@seznam.cz


Schůzku doporučujeme sjednat dopředu telefonicky nebo e-mailem.

Kancelář se nalézá v prním patře naproti schodišti.

Mapa

Mapa

Mgr. Ivan Stránský

Mgr. Ivan Stránský

Od roku 2008: po úspěšném složení advokátní zkoušky v březnu 2008 je zapsán od 1.6.2008 v seznamu advokátů pod ev.č. 12183. Ke stejnému dni je zahájena činnost advokátní kanceláře v Jeseníku.

20042008: koncipientská praxe v šumperské advokátní kanceláři JUDr. Sedláček & Švesták.

20032004: zaměstnán na kontrolně-právním oddělení ÚP v Jeseníku.

Rok 2003: ukončení magisterského studia na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze.

Odkazy:


ČAK - www.cak.cz

Justice - www.justice.cz

Portál veřejné správy - www.portal.gov.cz

Katastr nemovitostí - www.nahlizenidokn.cuzk.cz